บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 895 เข้าชมวันนี้
  • 7,996 เข้าชมเดือนนี้
  • 11,491,242 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-06-2565 17:20:46
2 ISO Port Code ISO Port Code 29-06-2565 14:42:39
3 Permission Goods Zip Permission Goods 27-06-2565 11:02:10
4 Permission Goods Excel Permission Goods 27-06-2565 11:01:54
5 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2565 12:49:42
6 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2565 08:44:25
7 ISO Country Code ISO Country Code 22-06-2565 11:34:47
8 Excise Tariff Excise Tariff > 22-06-2565 10:18:55
9 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate 16-06-2565 14:07:41
10 Stucture Import Duty Rate Import Duty Rate 10-06-2565 15:52:31
11 เพิ่มพิกัด 9618.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-06-2565 11:25:33
12 เพิ่มพิกัด 9403.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 07-06-2565 16:19:53
13 Area Code Area Code 02-06-2565 13:39:55
14 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate 31-05-2565 14:46:57
15 เพิ่มพิกัด 8507.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-05-2565 15:49:55
16 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2565 15:43:59
17 เพิ่มพิกัด 2309.90.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-05-2565 14:52:11
18 เพิ่มพิกัด 4015.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-05-2565 11:39:52
19 เปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Import Duty Rate 13-05-2565 11:15:25
20 ปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 Import Duty Rate 13-05-2565 11:13:51
21 เพิ่มพิกัด 7219.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 12-05-2565 16:04:28
22 Import / Export Exchange Rate (May.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 11-05-2565 16:49:44
23 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate 11-05-2565 10:40:28
24 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ E01-E06 Privilage Code 06-05-2565 16:54:12
25 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน(รหัสสิทธิพิเศษ E01-E06) Import Duty Rate 06-05-2565 16:53:06
26 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-04-2565 14:52:42
27 เพิ่มพิกัด 3307.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-04-2565 10:59:12
28 Import / Export Exchange Rate (May.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 22-04-2565 17:26:41
29 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) Tariff Statistic 21-04-2565 14:01:04
30 เพิ่มพิกัด 9404.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2565 16:37:24
31 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 20-04-2565 16:10:03
32 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2565 14:34:03
33 Container Code Container Code 20-04-2565 14:32:51
34 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-04-2565 09:36:45
35 เพิ่มพิกัด 8429.52.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-04-2565 14:46:29
36 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (เพิ่มเติม) Import Duty Rate 01-04-2565 16:20:42
37 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV7 Privilage Code 01-04-2565 10:22:51
38 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV6 Privilage Code 01-04-2565 10:22:26
39 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate 01-04-2565 10:17:05
40 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 4) Import Duty Rate 01-04-2565 10:16:35
41 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับ 3) Import Duty Rate 01-04-2565 08:36:17
42 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate 01-04-2565 08:35:46
43 เพิ่มพิกัด 8702.10.41 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 28-03-2565 14:30:52
44 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-03-2565 16:17:24
45 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-03-2565 15:47:14
46 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 18-03-2565 16:28:19
47 รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการ ACTS 18-03-2565 15:39:35
48 เพิ่มพิกัด 8536.69.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-03-2565 17:02:24
49 เพิ่มพิกัด 8703.40.52 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-03-2565 16:44:13
50 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 15-03-2565 17:27:17
51 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-03-2565 14:32:50
52 เพิ่มพิกัด 8702.40.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 14-03-2565 14:09:30
53 เพิ่มพิกัด 2203.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-03-2565 08:14:36
54 เพิ่มพิกัด 9030.82.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 10-03-2565 08:04:44
55 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 09-03-2565 09:09:32
56 เพิ่มพิกัด 6813.81.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 03-03-2565 11:03:51
57 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) Export Duty Rate 28-02-2565 21:08:24
58 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 25-02-2565 15:30:47
59 กลุ่มเอกสารตอบกลับ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 25-02-2565 15:28:37
60 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 25-02-2565 15:26:41
61 เพิ่มพิกัด 7602.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 24-02-2565 14:42:55
62 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-02-2565 09:47:52
63 เพิ่มพิกัด 7204.49.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 22-02-2565 08:07:15
64 เพิ่มพิกัด 7204.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 18-02-2565 13:40:30
65 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 02-02-2565 10:39:59
66 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-01-2565 14:30:29
67 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+25_01_2565) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 25-01-2565 09:45:29
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-01-2565 08:31:04
69 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-01-2565 10:47:13
70 เพิ่มพิกัด 3815.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-01-2565 15:16:35
71 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-01-2565 15:47:21
72 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-01-2565 14:22:29
73 เพิ่มพิกัด 6310.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 07-01-2565 11:15:04
74 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 07-01-2565 11:12:17
75 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ 201 Import Duty Rate 06-01-2565 15:45:14
76 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ354 Import Duty Rate 06-01-2565 15:44:11
77 ปรับปรุง RCEP Import Duty Rate 06-01-2565 15:38:55
78 ปรับปรุง ป.คลัง ม.12 แบบมีเงื่อนไข ข้อ2 Import Duty Rate 04-01-2565 08:31:51
79 เพิ่มพิกัด พิกัด 6307.90.40 Import Duty Rate 03-01-2565 14:56:38
80 เพิ่มพิกัด พิกัด 6307.90.90 Import Duty Rate 03-01-2565 14:38:22
81 เพิ่มอัตราสินค้าโควต้าของประกาศกระทรวงการคลังฯ ไทย - นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 01-01-2565 16:33:39
82 เพิ่มอัตราสินค้าโควต้าของประกาศกระทรวงการคลังฯ ไทย - ออสเตรเลีย Import Duty Rate 01-01-2565 16:32:07
83 ปรับปรุงREFDRT_12 Import Duty Rate 01-01-2565 15:03:16
84 รหัสสิทธิพิเศษ Privilage Code 31-12-2564 22:03:38
85 พิกัดอัตราศุลกากร HS2022 Import Duty Rate 31-12-2564 21:21:26
86 ปิดประกาศ HS 2017 Import Duty Rate 31-12-2564 21:20:26
87 พิกัดตรวจร่วมกรมป่าไม้ กับกรมศุลกากร Permission Goods 31-12-2564 17:54:50
88 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-12-2564 14:01:06
89 เพิ่มพิกัดจำนวน 20 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 28-12-2564 14:00:22
90 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-12-2564 15:07:55
91 เพิ่มพิกัด 8415.90.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-12-2564 15:02:44
92 เพิ่มพิกัด 8418.99.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-12-2564 08:10:52
93 เพิ่มพิกัด 8480.41.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 03-12-2564 15:16:10
94 เพิ่มพิกัด 8418.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-12-2564 13:04:57
95 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-11-2564 15:59:21
96 เพิ่มพิกัด 3815.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-11-2564 10:59:26
97 เพิ่มพิกัด 6302.60.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-11-2564 13:36:11
98 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากประเทศพัฒนาน้อยที่สุด Import Duty Rate 17-11-2564 14:42:53
99 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV5 Privilage Code 12-11-2564 15:23:59
100 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 12-11-2564 15:22:51
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,165 จำนวน 12 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร