บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 457 เข้าชมวันนี้
  • 156,964 เข้าชมเดือนนี้
  • 9,215,365 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban_customs@customs.go.th
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 2710.19.44 และ 3819.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-06-2564 18:30:27
2 Area Code Area Code 17-06-2564 15:30:23
3 เพิ่มพิกัด 8702.10.81 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:30:51
4 เพิ่มพิกัด 5703.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:30:08
5 เพิ่มพิกัด 8504.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-06-2564 16:24:22
6 เพิ่มพิกัด 8711.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-06-2564 17:10:56
7 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 07-06-2564 13:29:15
8 ISO Port Code ISO Port Code 01-06-2564 14:45:31
9 Unit Code Unit Code 01-06-2564 14:38:46
10 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-05-2564 08:26:23
11 เพิ่มพิกัด 2710.19.43 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-05-2564 17:09:58
12 เพิ่มพิกัด 3925.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-05-2564 19:01:46
13 ISO Country Code ISO Country Code 14-05-2564 12:42:41
14 เพิ่มพิกัด 7216.33.19 และ 7304.24.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 07-05-2564 13:13:49
15 เพิ่มพิกัด 8708.80.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 05-05-2564 18:08:40
16 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 05-05-2564 15:20:02
17 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV3 Privilage Code 30-04-2564 17:22:00
18 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 30-04-2564 17:20:25
19 Import / Export Exchange Rate (May.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-04-2564 09:42:09
20 Excise Tariff Excise Tariff 22-04-2564 16:58:04
21 เพิ่มพิกัด 8704.31.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2564 17:56:07
22 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 08-04-2564 13:56:43
23 เพิ่มพิกัด 8544.30.12 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-04-2564 10:31:19
24 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-03-2564 08:34:50
25 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 1 เมษายน 2564) Tariff Statistic > 24-03-2564 16:21:52
26 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 23-03-2564 10:56:19
27 เพิ่มพิกัด 2002.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 22-03-2564 14:10:00
28 เพิ่มพิกัด 8708.29.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-03-2564 07:45:17
29 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-02-2564 13:46:16
30 เปิดอัตราอากร ในบัญชี 1 และบัญชี3 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 3) Import Duty Rate 17-02-2564 14:26:52
31 ยกเลิกอัตราอากร ในบัญชี 3 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 17-02-2564 14:26:22
32 ยกเลิกอัตราอากร ในบัญชี 1 ในประกาศอาเซียน-สาธารณรัฐเกาหลี (ฉบับที่ 1) Import Duty Rate 17-02-2564 14:25:54
33 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ CV1 และ CV2 Privilage Code 02-02-2564 10:34:35
34 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 2) Import Duty Rate 02-02-2564 10:33:13
35 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อผลิตเป็นหน้ากาก Import Duty Rate 02-02-2564 10:32:36
36 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-01-2564 15:28:47
37 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-01-2564 09:17:50
38 เพิ่มพิกัด 7204.49.00 และ 8544.60.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 12-01-2564 16:08:33
39 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2021 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน IQD Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-01-2564 11:37:37
40 เปิดอัตราอากร ไทย-นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 30-12-2563 22:37:02
41 ปิดอัตราอากร ไทย-นิวซีแลนด์ Import Duty Rate 30-12-2563 22:36:31
42 เปิดอัตราอากร ไทย-ออสเตรเลีย Import Duty Rate 30-12-2563 22:35:51
43 ปิดอัตราอากร ไทย-ออสเตรเลีย Import Duty Rate 30-12-2563 22:35:10
44 เปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 5 Import Duty Rate 30-12-2563 14:22:37
45 เปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 4 Import Duty Rate 30-12-2563 14:22:16
46 ปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 3 Import Duty Rate 30-12-2563 14:21:40
47 ปิดอัตราในประกาศ WTO ฉบับที่ 2 Import Duty Rate 30-12-2563 14:20:49
48 ปิดอัตราในประกาศ WTO Import Duty Rate 30-12-2563 14:19:48
49 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 7) Import Duty Rate 30-12-2563 09:38:54
50 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate 30-12-2563 09:38:42
51 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2021 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 28-12-2563 09:06:02
52 เปิดอัตราในประกาศ WTO นอกโควตา Import Duty Rate 24-12-2563 17:32:28
53 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC2 Import Duty Rate 24-12-2563 17:31:43
54 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC1 Import Duty Rate 24-12-2563 17:31:13
55 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ATG Import Duty Rate 24-12-2563 17:30:38
56 เปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ASC Import Duty Rate 24-12-2563 17:30:00
57 ปิดอัตราในประกาศ WTO นอกโควตา Import Duty Rate 24-12-2563 17:29:28
58 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC2 Import Duty Rate 24-12-2563 17:28:53
59 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ SC1 Import Duty Rate 24-12-2563 17:28:10
60 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ATG Import Duty Rate 24-12-2563 17:27:35
61 ปิดอัตราในประกาศอาเซียน สิทธิ์ ASC Import Duty Rate 24-12-2563 17:27:03
62 เพิ่มพิกัด 8711.20.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-12-2563 15:46:20
63 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 23-12-2563 14:10:21
64 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 22-12-2563 11:04:14
65 เพิ่มพิกัด 8531.90.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 15-12-2563 12:01:32
66 เพิ่มพิกัด 7314.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 14-12-2563 14:22:12
67 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-11-2563 13:47:33
68 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-11-2563 16:58:42
69 เพิ่มพิกัด 8518.40.40 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-11-2563 08:28:42
70 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 22-10-2563 11:30:40
71 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Guarantee (update 19/10/2563) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 19-10-2563 12:48:03
72 เปิดพิกัดอัตราอากรขาเข้า อาเซียน - จีน (ฉบับที่2 2563) Import Duty Rate 07-10-2563 15:46:51
73 ปิดพิกัดอัตราอากรขาเข้า อาเซียน - จีน (ฉบับที่ 1 2560) Import Duty Rate 07-10-2563 15:46:15
74 เพิ่มพิกัด 9613.80.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-09-2563 13:48:21
75 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-09-2563 09:48:24
76 เพิ่มพิกัด 8703.60.82 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-09-2563 11:46:51
77 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ ASC Privilage Code 21-09-2563 20:37:15
78 ประกาศกระทรวงการคลัง การยกเว้นอากรและลดอัตราอากรศุลกากรสำหรับของที่มีถิ่นกำเนิดจากอาเซียนฉบับที่ 2 Import Duty Rate 21-09-2563 20:36:25
79 ปรับปรุงอัตราอากรในพิกัด 6307.90.40 และ 6307.90.90 Import Duty Rate 21-09-2563 08:21:35
80 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2563 11:36:35
81 Berth Number Berth Number 19-08-2563 16:38:10
82 เพิ่มพิกัด 8703.23.72 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 14-08-2563 11:46:32
83 เพิ่มพิกัด 7210.49.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-08-2563 07:37:22
84 เปิดอัตรา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 1 Import Duty Rate 06-08-2563 08:44:39
85 ปิดอัตราในโควตา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 06-08-2563 08:44:15
86 ปิดอัตรานอกโควตา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 06-08-2563 08:43:12
87 เปิดพิกัด 3003.90.00 มาตรา 12 ฉบับที่ 6 Import Duty Rate 03-08-2563 15:49:01
88 ปิดพิกัด 3003.90.00 มาตรา 12 ฉบับที่ 1 Import Duty Rate 03-08-2563 15:48:31
89 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 30-07-2563 08:31:55
90 เพิ่มพิกัดจำนวน 26 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 21-07-2563 11:35:10
91 เพิ่มพิกัด 8507.10.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-07-2563 15:18:42
92 เพิ่มพิกัด 6304.93.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 03-07-2563 13:03:35
93 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-06-2563 08:47:20
94 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2563 16:50:30
95 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-06-2563 13:17:46
96 เพิ่มพิกัด 8426.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-06-2563 17:56:05
97 เพิ่มพิกัด 3921.13.99 และ 5604.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 09-06-2563 09:23:17
98 เพิ่มพิกัด 8518.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-06-2563 14:57:23
99 เพิ่มพิกัด 2207.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-05-2563 16:30:41
100 เพิ่มพิกัด 8531.80.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 28-05-2563 18:06:47
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,032 จำนวน 11 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร