บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 209 เข้าชมวันนี้
  • 134,394 เข้าชมเดือนนี้
  • 11,955,795 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร

เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110

สอบถามข้อมูลการนำเข้าส่งออก

Call Center : 1164
อีเมล์ : 1164@customs.go.th

ติดตามหนังสือราชการ

โทร : 02-667-6107-8
โทรสาร : 02-667-7767
อีเมล์ : saraban@customs.go.th

ติดต่อหน่วยงานภายใน

โทร : 02-667-6000
โทร : 02-667-7000

รับเรื่องร้องเรียน :

Call Center : 1332
อีเมล์ : ctc@customs.go.th


Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 23-09-2565 16:32:11
2 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากร ตามมาตรา 12 แห่งพระราชกาหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate 23-09-2565 09:10:32
3 Excise Tariff Excise Tariff > 19-09-2565 16:23:42
4 เพิ่มพิกัดจำนวน 27 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 15-09-2565 16:04:47
5 เพิ่มพิกัดจำนวน 10 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 308 Import Duty Rate 15-09-2565 15:32:53
6 ISO Port Code ISO Port Code 14-09-2565 11:44:17
7 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ COR Import Duty Rate 14-09-2565 11:30:54
8 แก้ไขพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 13-09-2565 13:35:28
9 Permission Goods Zip Permission Goods 13-09-2565 11:41:08
10 Permission Goods Excel Permission Goods 13-09-2565 11:40:51
11 เพิ่มพิกัดจำนวน 15 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-09-2565 08:40:52
12 เพิ่มพิกัดจำนวน 25 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-09-2565 14:53:31
13 แก้ไขพิกัด 7212.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-09-2565 14:15:02
14 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-09-2565 10:38:02
15 เพิ่มพิกัดจำนวน 17 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-09-2565 13:48:38
16 เพิ่มพิกัดจำนวน 14 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-09-2565 13:36:41
17 เพิ่มพิกัดจำนวน 9 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 337 Import Duty Rate 08-09-2565 13:35:01
18 เพิ่มพิกัดจำนวน 13 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 08-09-2565 13:32:56
19 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate 02-09-2565 16:22:45
20 เพิ่มพิกัดจำนวน 5 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-09-2565 15:53:00
21 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-08-2565 11:10:38
22 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-08-2565 11:08:40
23 เพิ่มพิกัด 2402.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-08-2565 08:57:56
24 เพิ่มพิกัด 3921.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-08-2565 08:55:08
25 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-08-2565 08:53:44
26 เพิ่มพิกัด 8507.20.96 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-08-2565 08:14:23
27 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-08-2565 15:49:29
28 รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการระบบศุลกากรผ่านแดนอาเซียน (ACTS) รายชื่อธนาคารที่แจ้งความประสงค์เป็นผู้ค้ำประกันตามโครงการ ACTS 25-08-2565 09:45:41
29 เพิ่มพิกัด 8527.99.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate 23-08-2565 08:58:50
30 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน MMK Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 17-08-2565 16:58:23
31 ข้อมูลติดต่อ+ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ+Paperless+กรมศุลกากร+(Update+19_07_2565) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 16-08-2565 16:02:32
32 เพิ่มพิกัด 1108.12.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-08-2565 10:36:36
33 เพิ่มพิกัด 4419.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-08-2565 08:14:29
34 เพิ่มพิกัดจำนวน 52 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-08-2565 15:50:52
35 เพิ่มพิกัด 9503.00.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 02-08-2565 11:25:49
36 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-07-2565 13:18:08
37 แก้ไขพิกัด 8205.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 21-07-2565 16:49:51
38 ISO Country Code ISO Country Code 21-07-2565 13:36:07
39 เพิ่มพิกัด 8205.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 21-07-2565 10:24:41
40 เพิ่มพิกัด 8415.90.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-07-2565 07:47:41
41 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-06-2565 17:20:46
42 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2565 12:49:42
43 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2565 08:44:25
44 เพิ่มพิกัดจำนวน 8 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ TO2 Import Duty Rate 16-06-2565 14:07:41
45 Stucture Import Duty Rate Import Duty Rate 10-06-2565 15:52:31
46 เพิ่มพิกัด 9618.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-06-2565 11:25:33
47 เพิ่มพิกัด 9403.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 07-06-2565 16:19:53
48 Area Code Area Code 02-06-2565 13:39:55
49 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate 31-05-2565 14:46:57
50 เพิ่มพิกัด 8507.60.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-05-2565 15:49:55
51 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2565 15:43:59
52 เพิ่มพิกัด 2309.90.20 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-05-2565 14:52:11
53 เพิ่มพิกัด 4015.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-05-2565 11:39:52
54 เปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก (ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 12 พฤษภาคม 2565 Import Duty Rate 13-05-2565 11:15:25
55 ปิดอัตราพิกัด 1005.90.99 ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากร ลดและเพิ่มอัตราอากรศุลกากรตามข้อผูกพันในความตกลงมาร์ราเกชจัดตั้งองค์การการค้าโลก ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2564 Import Duty Rate 13-05-2565 11:13:51
56 เพิ่มพิกัด 7219.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 12-05-2565 16:04:28
57 Import / Export Exchange Rate (May.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 11-05-2565 16:49:44
58 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 307 Import Duty Rate 11-05-2565 10:40:28
59 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ E01-E06 Privilage Code 06-05-2565 16:54:12
60 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับรถยนต์ไฟฟ้าแบบแบตเตอรี่สำเร็จรูปที่นำเข้ามาทั้งคัน(รหัสสิทธิพิเศษ E01-E06) Import Duty Rate 06-05-2565 16:53:06
61 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 27-04-2565 14:52:42
62 เพิ่มพิกัด 3307.30.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-04-2565 10:59:12
63 Import / Export Exchange Rate (May.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 22-04-2565 17:26:41
64 รหัสสถิติสินค้า ฉบับปี 2022 (มีผลบังคับใช้ตั้งแต่ 1 ม.ค. 2565) Tariff Statistic 21-04-2565 14:01:04
65 เพิ่มพิกัด 9404.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2565 16:37:24
66 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 20-04-2565 16:10:03
67 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 20-04-2565 14:34:03
68 Container Code Container Code 20-04-2565 14:32:51
69 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 12-04-2565 09:36:45
70 เพิ่มพิกัด 8429.52.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 11-04-2565 14:46:29
71 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (เพิ่มเติม) Import Duty Rate 01-04-2565 16:20:42
72 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV7 Privilage Code 01-04-2565 10:22:51
73 เปิดรหัสสิทธิพิเศษ CV6 Privilage Code 01-04-2565 10:22:26
74 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาเพื่อใช้รักษา วินิจฉัย หรือป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ฉบับที่ 5) Import Duty Rate 01-04-2565 10:17:05
75 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การยกเว้นอากรศุลกากรสำหรับของที่นำเข้ามาผลิตเป็นหน้ากาก (ฉบับที่ 4) Import Duty Rate 01-04-2565 10:16:35
76 เปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับ 3) Import Duty Rate 01-04-2565 08:36:17
77 ปิดอัตราตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 Import Duty Rate 01-04-2565 08:35:46
78 เพิ่มพิกัด 8702.10.41 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 28-03-2565 14:30:52
79 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-03-2565 16:17:24
80 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 21-03-2565 15:47:14
81 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน LKR Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 18-03-2565 16:28:19
82 เพิ่มพิกัด 8536.69.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-03-2565 17:02:24
83 เพิ่มพิกัด 8703.40.52 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 16-03-2565 16:44:13
84 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 15-03-2565 17:27:17
85 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-03-2565 14:32:50
86 เพิ่มพิกัด 8702.40.49 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 14-03-2565 14:09:30
87 เพิ่มพิกัด 2203.00.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 10-03-2565 08:14:36
88 เพิ่มพิกัด 9030.82.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 10-03-2565 08:04:44
89 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 09-03-2565 09:09:32
90 เพิ่มพิกัด 6813.81.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 03-03-2565 11:03:51
91 การลดอัตราอากรและยกเว้นอากรศุลกากรตามมาตรา 12 แห่งพระราชกำหนดพิกัดอัตราศุลกากร พ.ศ. 2530 (ฉบับที่ 2) Export Duty Rate 28-02-2565 21:08:24
92 โครงสร้างเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมด ดาวน์โหลดทุกเอกสาร 25-02-2565 15:30:47
93 กลุ่มเอกสารตอบกลับ ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 25-02-2565 15:28:37
94 กลุ่มเอกสารบัญชีสินค้า ดาวน์โหลดตามกลุ่มเอกสาร 25-02-2565 15:26:41
95 เพิ่มพิกัด 7602.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 24-02-2565 14:42:55
96 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-02-2565 09:47:52
97 เพิ่มพิกัด 7204.49.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 22-02-2565 08:07:15
98 เพิ่มพิกัด 7204.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 18-02-2565 13:40:30
99 เพิ่มพิกัดจำนวน 2 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 02-02-2565 10:39:59
100 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2022 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-01-2565 14:30:29
ผลลัพท์ทั้งหมด 1,198 จำนวน 12 หน้า

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร