แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2548

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กรอบการประเมินผลการปฏิบัติราชการ ตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 10:39:52591
2 ลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ30 สิงหาคม 2559 10:41:47410
3 คำรับรองระหว่าง อธิบดี และรองอธิบดี30 สิงหาคม 2559 10:44:02405
4 คำรับรองระหว่าง รองอธิบดี และ ผอ.สำนัก / กลุ่ม / กอง30 สิงหาคม 2559 10:44:21416
5 รายละเอียดตัวชี้วัด ที่ 1230 สิงหาคม 2559 10:45:14468
6 รายละเอียดตัวชี้วัด ต่างๆ30 สิงหาคม 2559 10:45:44568
7 รายละเอียดตัวชี้วัด ร้อยละของระดับความพึงพอใจของผู้รับบริการ30 สิงหาคม 2559 10:46:12487
8 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ30 สิงหาคม 2559 10:46:47459
9 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 6 เดือน30 สิงหาคม 2559 10:47:11451
10 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 9 เดือน30 สิงหาคม 2559 10:47:34520
11 รายงานผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ รอบ 12 เดือน30 สิงหาคม 2559 10:47:58496
12 คะแนนของผลการประเมินการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.254830 สิงหาคม 2559 10:48:19512
ผลลัพท์ทั้งหมด 12 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร