แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2559

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 1.หนังสือคำรับรองระหว่างกรมกับกระทรวง ปีงบประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 16:38:20702
2 2.คำรับรองฯ อธิบดี ที่ปรึกษา รองฯ สำนัก สำนักงานและกลุ่ม ปีงบประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 16:37:57415
3 3.คู่มือประเมินผลตัวชี้วัดตามคำรับรองฯ ปีงบประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 16:38:15562
4 4.กรอบการประเมินผลรอบ 6 เดือนแรก ปีงบประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 16:38:02478
5 5.กรอบการประเมินผลรอบ 6 เดือนหลัง ปีงบประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 16:38:10389
6 6.รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 16:38:27527
7 7. รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ9 เดือน ปีงบประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 15:35:51497
8 8.รายงานผลตัวชี้วัดฯ รอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 15:36:32480
9 9.นโยบายกำกับองค์การที่่ดีกรมศุลกากร ปีงประมาณ 255925 พฤศจิกายน 2559 15:43:06635
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร