แผนยุทธศาสตร์

ปีงบประมาณ 2558

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 กรอบการประเมินผลรอบ 6 เดือน หลังปี พ.ศ. 255830 สิงหาคม 2559 13:17:47480
2 กรอบการประเมินผลรอบ 6 เดือน แรกปี พ.ศ. 255830 สิงหาคม 2559 13:17:32466
3 คำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง30 สิงหาคม 2559 13:16:23603
4 คำรับรองฯระหว่าง อธิบดีกับที่ปรึกษา รองอธิบดี และหน่วยงานที่ขึ้นตรงต่ออธิบดี30 สิงหาคม 2559 13:16:38422
5 คำรับรองฯระหว่างที่ปรึกษา รองอธิบดี กับ สำนัก-สำนักงาน30 สิงหาคม 2559 13:16:55416
6 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติราชการฯ พ.ศ. 255830 สิงหาคม 2559 13:17:10441
7 ตารางสรุปคะแนนผลการประเมิน 58-กรมศุลกากร - 11 10 5925 พฤศจิกายน 2559 16:20:21423
8 นโยบายกำกับดูแลองค์การที่ดี กรมศุลกากร ปี พ.ศ. 255830 สิงหาคม 2559 13:18:21605
9 รายงานผลรอบ 6 เดือน ปี พ.ศ. 2558 (ต.ค.57-มี.ค.58)30 สิงหาคม 2559 13:18:03432
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพบ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7795
อีเมล์ : 63000000@customs.go.th

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร