หลักฐานประกอบแบบคำขอและแบบแนบของแบบคำขอ

ที่รายละเอียด วันที่ปรับปรุงล่าสุด จำนวนดาวน์โหลด
1 หลักฐานประกอบแบบคำขออนุญาตเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์15 ธันวาคม 2564 09:35:301,697
2 หลักฐานประกอบแบบคำขอต่ออายุตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์15 ธันวาคม 2564 09:35:141,801
3 หลักฐานประกอบแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการศุลกากรทางอิเล็กทรอนิกส์15 ธันวาคม 2564 09:35:01984
4 หลักฐานประกอบแบบคำขอยกเลิกการเป็นตัวแทนออกของปฏิบัติพิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์15 ธันวาคม 2564 09:39:54321
5 หลักฐานประกอบแบบคำขออนุญาตเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ15 ธันวาคม 2564 09:33:26851
6 หลักฐานประกอบแบบคำขอต่ออายุผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ15 ธันวาคม 2564 09:40:071,172
7 หลักฐานประกอบแบบคำขอเปลี่ยนแปลงข้อมูลทะเบียนผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ15 ธันวาคม 2564 09:39:12559
8 หลักฐานประกอบแบบคำขอยกเลิกการเป็นผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการออกของ15 ธันวาคม 2564 09:38:50317
9 หลักฐานประกอบแบบแนบ ต.1-ต.3 และ ต.5-ต.715 ธันวาคม 2564 09:31:011,242
ผลลัพท์ทั้งหมด 9 จำนวน 1 หน้า
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนทะเบียนและสิทธิพิเศษ (สทพ.) กองมาตรฐานพิธีการและราคาศุลกากร (กมพ.)
กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 02-6677000 ต่อ 20-4634 และ 20-4636

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร