การประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียนครั้งที่ 31

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร พร้อมด้วยนางสาวนิตยา เที่ยงตรงภิญโญ ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และแผนงาน และผู้แทนจากกองยุทธศาสตร์และแผนงาน เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมการประชุมอธิบดีศุลกากรอาเซียน ครั้งที่ 31 ระหว่างวันที่ 7-9 มิถุนายน 2565 ณ ประเทศสิงคโปร์ โดย ทปษ.ชัยยุทธฯ ทำหน้าที่เป็นประธานร่วมในการประชุมหารือร่วมกับศุลกากรญี่ปุ่น ครั้งที่ 24 ร่วมกับ Mr. Sakata Wataru, Director-General of Customs and Tariff Bureau ของญี่ปุ่น


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 16 มิถุนายน 2565 10:10:20
จำนวนผู้เข้าชม : 2,101
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร