ทปษ.กิตติฯ เป็นประธานพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202”

วันนี้ (25 พฤษภาคม 2565) เวลา 13.29 น. นายกิตติ สุทธิสัมพันธ์ ที่ปรึกษาด้านการพัฒนาและบริหารการจัดเก็บภาษี เป็นประธานพิธีวางกระดูกงูเรือตรวจการณ์ทางทะเล “ศุลกากร 1202” ซึ่งเป็นเรือตรวจการณ์ขนาดใหญ่ มีความยาวไม่น้อยกว่า 120 ฟุต เพื่อใช้ทดแทนเรือตรวจการณ์ศุลกากรที่ได้ทําการปลดระวางแล้ว และเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการดําเนินงานตามภารกิจการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล การช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยพิบัติทางทะเล (ศรชล) ตลอดจนการกํากับ ดูแลโครงการจําหน่ายน้ำมันดีเซล (นํ้ามันเขียว) สําหรับชาวประมงในเขตราชอาณาจักรไทย ซึ่งจะสามารถดําเนินการได้อย่างครอบคลุม รวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ โดยบริษัท มาร์ซัน จํากัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินการในพิธีดังกล่าว

ณ อู่ต่อเรือ บริษัท มาร์ซัน จํากัด (มหาชน) อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 1 มิถุนายน 2565 12:16:38
จำนวนผู้เข้าชม : 1,502
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร