ผู้แทนกรมศุลกากร อำนวยความสะดวกในการรับคืนทับหลัง และเข้าร่วมพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จ.สระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย

จากการที่รัฐบาลได้ติดตามโบราณวัตถุของไทยในต่างประเทศกลับคืนสู่ประเทศไทย โดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ กระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงการต่างประเทศ กรมศุลกากร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ รวมถึงผู้ทรงคุณวุฒิ ทำงานร่วมกันเพื่อนำทับหลังปราสาทเขาโล้น และทับหลังปราสาทหนองหงส์ จากประเทศสหรัฐอเมริกากลับสู่ประเทศไทย ซึ่งกรมศุลกากรได้ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยความสะดวกเกี่ยวกับพิธีการทางศุลกากร
โดยเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2564 นายพันธ์ทอง ลอยกุลนันท์ รองอธิบดีกรมศุลกากร และ นางกิจจาลักษณ์ ศรีนุชศาสตร์ ผู้อำนวยการสำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เป็นผู้แทนกรมศุลกากร อำนวยความสะดวกในการรับคืนทับหลังดังกล่าว แก่นายพนมบุตร จันทรโชติ รองอธิบดีกรมศิลปากรและคณะ ที่ได้เดินทางมารับทับหลังทั้งสองรายการ ณ เขตปลอดอากรสนามบินสุวรรณภูมิ เพื่อเคลื่อนย้ายไปเข้าพิธีบวงสรวง ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร
โดยเวลา 16.30 น. นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร เป็นผู้แทนกรมศุลกากร เข้าร่วมพิธีบวงสรวงต้อนรับทับหลังปราสาทหนองหงส์ จังหวัดบุรีรัมย์ และทับหลังปราสาทเขาโล้น จังหวัดสระแก้ว กลับสู่ประเทศไทย โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม เป็นประธาน ณ พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรุงเทพมหานคร

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 7 มิถุนายน 2564 10:22:06
จำนวนผู้เข้าชม : 1,734
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร