รองฯชัยฤทธิ์ เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันนี้ (16 กุมภาพันธ์ 2564) นายชัยฤทธิ์ แพทย์สมาน รองอธิบดีกรมศุลกากร ได้รับมอบหมายจากอธิบดีกรมศุลกากร ให้เป็นประธานในการประชุมคณะทำงานศึกษา ประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของกรมศุลกากร (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยได้รับเกียรติจาก ศ.ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา ที่ปรึกษาคณะทำงานฯ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมภาสกรวงศ์ อาคาร 1 ชั้น 2 กรมศุลกากร 

 

 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 18 กุมภาพันธ์ 2564 10:49:25
จำนวนผู้เข้าชม : 835
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร