รายงาน/งบทดลอง

ตุลาคม 2563
ที่ หน่วยงาน รหัสหน่วยเบิกจ่าย วันที่ลงรายงาน จำนวนดาวน์โหลด
1 สำนักบริหารกลาง 0300500006 12-11-2563 11:27:23 11
2 สำนักงานศุลกากรท่าเรือกรุงเทพ 0300500017 05-11-2563 09:32:02 20
3 สำนักงานศุลกากรท่าเรือแหลมฉบัง 0300500019 03-11-2563 14:31:49 31
4 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 1 0300500020 06-11-2563 15:31:13 15
5 ด่านศุลกากรมาบตาพุด 0300500021 06-11-2563 13:39:08 12
6 ด่านศุลกากรคลองใหญ่ 0300500022 06-11-2563 07:41:58 16
7 ด่านศุลกากรประจวบคีรีขันธ์ 0300500023 10-11-2563 17:22:12 12
8 ด่านศุลกากรอรัญประเทศ 0300500024 05-11-2563 19:45:33 19
9 ด่านศุลกากรแม่กลอง 0300500025 04-11-2563 14:05:46 13
10 ด่านศุลกากรสังขละบุรี 0300500026 05-11-2563 15:48:12 16
11 ด่านศุลกากรจันทบุรี 0300500027 06-11-2563 15:45:08 13
12 ด่านศุลกากรระนอง 0300500028 04-11-2563 10:46:02 17
13 ด่านศุลกากรชุมพร 0300500029 03-11-2563 13:43:12 17
14 ด่านศุลกากรบ้านดอน 0300500030 05-11-2563 19:41:30 12
15 ด่านศุลกากรเกาะสมุย 0300500031 05-11-2563 17:52:51 18
16 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 2 0300500032 05-11-2563 15:13:53 15
17 ด่านศุลกากรหนองคาย 0300500033 04-11-2563 12:08:38 14
18 ด่านศุลกากรมุกดาหาร 0300500034 03-11-2563 13:23:14 36
19 ด่านศุลกากรช่องเม็ก 0300500035 03-11-2563 15:45:16 16
20 ด่านศุลกากรท่าลี่ 0300500036 09-11-2563 10:37:55 22
21 ด่านศุลกากรนครพนม 0300500038 04-11-2563 12:17:25 14
22 ด่านศุลกากรช่องจอม 0300500039 04-11-2563 10:18:23 14
23 ด่านศุลกากรเขมราฐ 0300500040 - -
24 ด่านศุลกากรเชียงคาน 0300500041 03-11-2563 09:54:08 16
25 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 3 0300500042 05-11-2563 10:34:03 14
26 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ 0300500043 05-11-2563 09:13:24 24
27 ด่านศุลกากรแม่สาย 0300500044 05-11-2563 10:39:08 15
28 ด่านศุลกากรแม่สอด 0300500045 05-11-2563 10:09:30 16
29 ด่านศุลกากรเชียงของ 0300500046 05-11-2563 09:46:14 19
30 ด่านศุลกากรแม่ฮ่องสอน 0300500047 05-11-2563 14:51:43 15
31 ด่านศุลกากรแม่สะเรียง 0300500048 24-10-2563 16:14:05 23
32 ด่านศุลกากรเชียงแสน 0300500049 05-11-2563 14:27:05 14
33 ด่านศุลกากรเชียงดาว 0300500050 09-11-2563 14:59:28 17
34 ด่านศุลกากรทุ่งช้าง 0300500051 05-11-2563 13:47:08 17
35 สำนักงานศุลกากรภาคที่ 4 0300500052 06-11-2563 14:31:03 16
36 ด่านศุลกากรสงขลา 0300500053 04-11-2563 17:48:35 16
37 ด่านศุลกากรสุไหงโกลก 0300500054 06-11-2563 11:36:08 15
38 ด่านศุลกากรปาดังเบซาร์ 0300500055 06-11-2563 15:53:26 13
39 ด่านศุลกากรเบตง 0300500056 05-11-2563 15:15:49 14
40 ด่านศุลกากรตากใบ 0300500057 03-11-2563 10:34:36 16
41 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานหาดใหญ่ 0300500058 05-11-2563 16:33:36 15
42 ด่านศุลกากรสะเดา 0300500059 05-11-2563 15:12:55 21
43 ด่านศุลกากรปัตตานี 0300500060 06-11-2563 11:32:59 12
44 ด่านศุลกากรนครศรีธรรมราช 0300500061 06-11-2563 13:22:46 12
45 ด่านศุลกากรสิชล 0300500062 10-11-2563 14:15:10 11
46 ด่านศุลกากรท่าอากาศยานภูเก็ต 0300500063 05-11-2563 11:10:21 18
47 ด่านศุลกากรภูเก็ต 0300500064 04-11-2563 17:25:23 24
48 ด่านศุลกากรสตูล 0300500065 06-11-2563 16:28:49 15
49 ด่านศุลกากรกระบี่ 0300500066 05-11-2563 15:29:16 18
50 ด่านศุลกากรกันตัง 0300500067 04-11-2563 09:15:59 17
51 ด่านศุลกากรวังประจัน 0300500068 07-11-2563 14:21:13 13
52 ฝ่ายบริการศุลกากรกรุงเทพและปริมณฑลที่ 1 (ฝกป.1 สกป. สกท.) 0300500072 02-11-2563 14:18:26 14
53 ส่วนบริการศุลกากร 2 (สบศ.2 สสล.) 0300500073 04-11-2563 16:46:20 25
54 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.1 สสป. สกท.) (บางปู) 0300500074 06-11-2563 12:15:19 14
55 สำนักงานศุลกากรตรวจสินค้าลาดกระบัง (สสล.) 0300500075 03-11-2563 17:15:53 21
56 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรแม่กลอง (ฝบศ.2 สบศ. ดมก.)(เอกชัย) 0300500076 03-11-2563 15:52:58 22
57 ส่วนบริการศุลกากรบางเสาธง (สสธ. สกท.) 0300500077 06-11-2563 16:12:10 16
58 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 7 ส่วนบริการศุลกากรที่ 1 (ฝบศ.7 สบศ.1 สสล.) (ทับยาว) 0300500078 05-11-2563 11:49:00 13
59 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.1 สพจ. สกท.) 0300500079 06-11-2563 12:00:07 16
60 ส่วนบริการศุลกากรสำโรงใต้ (สสต. สกท.) 0300500080 02-11-2563 10:54:43 69
61 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรสมุทรปราการ (ฝบศ.2 สสป. สกท.) 0300500081 06-11-2563 13:58:05 15
62 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรพระสมุทรเจดีย์ (ฝบศ.2 สพจ. สกท.) พระประแดง 0300500082 05-11-2563 13:46:28 17
63 ส่วนบริการศุลกากรไปรษณีย์ (สปณ. สกท.) 0300500084 03-11-2563 14:12:42 15
64 ส่วนบริการศุลกากรฉะเชิงเทรา (สฉช. สกท.) 0300500085 06-11-2563 16:55:21 16
65 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 1 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.1 สอย. สกท.) บ้านหว้า 0300500086 04-11-2563 09:46:24 16
66 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากรอยุธยา (ฝบศ.2 สอย. สกท.) บางปะอิน 0300500087 05-11-2563 13:24:12 18
67 สนง.ศุลกากรตรวจสินค้าท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500088 06-11-2563 15:46:25 14
68 สนง.ศุลกากรตรวจของผู้โดยสารท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 0300500089 05-11-2563 12:00:06 16
69 ฝ่ายบริการศุลกากรที่ 2 ส่วนบริการศุลกากร ด่านศุลกากรท่าอากาศยานเชียงใหม่ (ฝบศ.2 สบศ. ดทช.) ลำพูน 0300500090 04-11-2563 08:40:30 15
70 ด่านศุลกากรบึงกาฬ 0300500091 04-11-2563 12:53:29 15
71 ศูนย์บริการศุลกากรท่าอากาศยานดอนเมือง 0300500092 03-11-2563 13:27:35 14
72 ด่านศุลกากรบ้านประกอบ 0300500093 05-11-2563 18:27:51 18
73 ด่านศุลกากรบูเก๊ะตา 0300500095 05-11-2563 12:01:02 12
74 ด่านศุลกากรช่องสะงำ 0300500096 03-11-2563 10:40:44 24

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร