บริการอิเล็กทรอนิกส์

สถิติการเข้าชมเว็บ

  • 7,846 เข้าชมวันนี้
  • 76,367 เข้าชมเดือนนี้
  • 7,212,037 เข้าชมทั้งหมด
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ :
กรมศุลกากร
เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110 โทร. 0-2667-6000, 0-2667-7000
Call Center : 1164

Reference Files


ที่ รายละเอียด ที่อยู่ วันที่ปรับปรุงล่าสุด
1 เพิ่มพิกัด 7210.49.19 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-08-2563 07:37:22
2 เปิดอัตรา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 1 Import Duty Rate 06-08-2563 08:44:39
3 ปิดอัตราในโควตา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 06-08-2563 08:44:15
4 ปิดอัตรานอกโควตา ไทย-นิวซีแลนด์ บัญชี 2 Import Duty Rate 06-08-2563 08:43:12
5 Area Code Area Code 04-08-2563 14:37:54
6 เปิดพิกัด 3003.90.00 มาตรา 12 ฉบับที่ 6 Import Duty Rate 03-08-2563 15:49:01
7 ปิดพิกัด 3003.90.00 มาตรา 12 ฉบับที่ 1 Import Duty Rate 03-08-2563 15:48:31
8 Import / Export Exchange Rate (Aug.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 30-07-2563 08:31:55
9 เพิ่มพิกัดจำนวน 26 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 21-07-2563 11:35:10
10 เพิ่มพิกัด 8507.10.95 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 15-07-2563 15:18:42
11 Excise Tariff Excise Tariff 13-07-2563 13:55:29
12 ISO Port Code ISO Port Code 08-07-2563 16:28:02
13 เพิ่มพิกัด 6304.93.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 03-07-2563 13:03:35
14 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 30-06-2563 08:47:20
15 Import / Export Exchange Rate (Jul.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-06-2563 16:50:30
16 แก้ไขรหัสสถิติ HS 2017 (ปรับปรุง 1 กรกฎาคม 2563) Tariff Statistic > 23-06-2563 19:29:50
17 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 23-06-2563 13:17:46
18 เพิ่มพิกัด 8426.11.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 354 Import Duty Rate 17-06-2563 17:56:05
19 เพิ่มพิกัด 3921.13.99 และ 5604.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 09-06-2563 09:23:17
20 เพิ่มพิกัด 8518.40.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 01-06-2563 14:57:23
21 Berth Number Berth Number 01-06-2563 13:28:26
22 เพิ่มพิกัด 2207.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-05-2563 16:30:41
23 เพิ่มพิกัด 8531.80.29 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 28-05-2563 18:06:47
24 เพิ่มพิกัด 4011.10.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 26-05-2563 17:11:37
25 Import / Export Exchange Rate (Jun.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-05-2563 14:58:49
26 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 25-05-2563 14:34:33
27 เพิ่มพิกัด 5603.13.00 และ 7217.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 19-05-2563 19:14:22
28 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment (update 15/05/2563) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการ e-Payment และ e-Guarantee 15-05-2563 16:44:56
29 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 15-05-2563 10:10:37
30 เพิ่มพิกัด 3916.10.20 และ 3921.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 10-05-2563 09:20:04
31 ปิดพิกัดสินค้า จำนวน 42 รายการ และเพิ่มพิกัด จำนวน 33 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ CVT Import Duty Rate 10-05-2563 09:18:59
32 Import / Export Exchange Rate (May.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-04-2563 14:44:49
33 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 จำนวน 14 รายการ Import Duty Rate 17-04-2563 13:35:26
34 เพิ่มพิกัด 7326.20.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 16-04-2563 14:31:29
35 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2020 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน NOK Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 15-04-2563 16:44:29
36 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ 381 Privilage Code 14-04-2563 20:19:48
37 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 381 จำนวน 146 รายการ Import Duty Rate 14-04-2563 20:18:54
38 เพิ่มรหัสสิทธิพิเศษ CVT Privilage Code 13-04-2563 11:30:27
39 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ CVT จำนวน 60 รายการ Import Duty Rate 13-04-2563 11:29:19
40 เพิ่มพิกัด 9106.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 13-04-2563 11:05:45
41 เพิ่มพิกัด 3918.10.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 13-04-2563 11:00:55
42 เพิ่มพิกัด 3918.10.11 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Exchange Rate 08-04-2563 11:36:40
43 รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็กทรอนิกส์ (Bill Payment) รายชื่อธนาคารที่ให้บริการชำระเงินทางอิเล็คทรอนิกส์ (Bill-Payment) 03-04-2563 13:18:02
44 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 380 Import Duty Rate 03-04-2563 08:54:56
45 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2020 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน NOK Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-03-2563 15:19:14
46 Import / Export Exchange Rate (Apr.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-03-2563 16:31:58
47 เพิ่มสิทธิพิเศษ 380 Privilage Code 23-03-2563 21:50:58
48 เปิดพิกัด 6307.90.40 และ 6307.90.90 มาตรา 12 ฉบับที่ 3 Import Duty Rate 23-03-2563 21:48:14
49 ปิดพิกัด 6307.90.40 และ 6307.90.90 มาตรา 12 ฉบับที่ 1 Import Duty Rate 23-03-2563 21:45:19
50 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2020 เปลี่ยนแปลงอัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน MXN และ RUB Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 19-03-2563 10:05:31
51 เพิ่มพิกัด 8705.40.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 18-03-2563 10:52:22
52 เพิ่มพิกัด8544.49.41 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 24-02-2563 14:01:59
53 Import / Export Exchange Rate (Mar.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 24-02-2563 09:29:15
54 เพิ่มอัตราขาออก ตามภาค 3 ประเภท 3 และภาค 3 ประเภท 5 Export Duty Rate 20-02-2563 13:07:24
55 เพิ่มพิกัด 7318.23.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-02-2563 08:54:45
56 เพิ่มพิกัด 5911.90.90 และ พิกัด 7209.17.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 17-02-2563 14:21:16
57 เพิ่มพิกัด จำนวน 77 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ JEW Import Duty Rate 17-02-2563 09:29:57
58 เพิ่มพิกัด 8544.49.41 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-02-2563 09:31:28
59 เพิ่มพิกัด 8476.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 12-02-2563 09:30:27
60 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 379 Import Duty Rate 12-02-2563 09:26:29
61 เพิ่มสิทธิพิเศษ 379 Privilage Code 12-02-2563 09:18:25
62 เพิ่มพิกัด 8433.51.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 05-02-2563 14:15:17
63 ข้อมูลติดต่อ ผู้พัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อส่งข้อมูลกับระบบ Paperless กรมศุลกากร (Update 03/02/2563) รายชื่อผู้พัฒนา Software > 03-02-2563 19:39:20
64 เพิ่มพิกัด 8518.21.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 31-01-2563 09:58:40
65 เพิ่มพิกัด 8711.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 29-01-2563 16:36:32
66 เพิ่มพิกัด 8481.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 29-01-2563 08:57:47
67 Import / Export Exchange Rate (Feb.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 27-01-2563 09:00:45
68 แก้ไขพิกัด 1901.10.91 รหัสสิทธิพิเศษ 999 (พระราชกำหนด) Import Duty Rate 21-01-2563 15:36:07
69 เพิ่มพิกัด 8702.10.60 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 07-01-2563 14:06:05
70 Import / Export Exchange Rate (Jan.) 2020 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-12-2562 14:46:45
71 เพิ่มพิกัด 9002.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 24-12-2562 14:48:58
72 เพิ่มพิกัดจำนวน 4 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 11-12-2562 14:39:51
73 เพิ่มพิกัด 3904.21.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 04-12-2562 08:27:19
74 เพิ่มพิกัด 7010.90.99 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 28-11-2562 15:19:47
75 เพิ่มพิกัดจำนวน 3 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 27-11-2562 09:31:17
76 เพิ่มพิกัดจำนวน 6 รายการ ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 27-11-2562 09:06:08
77 เพิ่มพิกัด 8479.81.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 27-11-2562 09:04:48
78 Import / Export Exchange Rate (Dec.) 2019 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-11-2562 16:23:13
79 เพิ่มพิกัด 8527.21.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 19-11-2562 09:03:57
80 เพิ่มอัตราขาออก ตามภาค 3 ประเภท 3 และประเภท 5 Export Duty Rate 08-11-2562 09:10:19
81 เพิ่มพิกัด 8514.30.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 31-10-2562 15:23:24
82 เพิ่มพิกัด 8514.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 31-10-2562 15:22:59
83 Import / Export Exchange Rate (Nov.) 2019 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 28-10-2562 10:37:17
84 เพิ่มพิกัด 3921.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 403 Import Duty Rate 09-10-2562 11:12:05
85 เพิ่มพิกัด 9029.10.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 07-10-2562 16:26:32
86 Import / Export Exchange Rate (Oct.) 2019 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 25-09-2562 09:22:48
87 เพิ่มพิกัด 7318.21.00 8209.00.00 8213.00.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 16-09-2562 14:08:07
88 เพิ่มพิกัด 8461.40.10 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 16-09-2562 11:04:49
89 เพิ่มพิกัด 7314.19.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 210 Import Duty Rate 16-09-2562 11:04:24
90 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ JEW วันที่ 10-14 ก.ย.2562 Import Duty Rate 10-09-2562 10:59:20
91 เพิ่มพิกัด 7323.94.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 329 Import Duty Rate 03-09-2562 14:32:24
92 เพิ่มพิกัด 9031.20.20 8414.80.50 8414.90.91 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 29-08-2562 15:31:22
93 เพิ่มพิกัด 5208.32.00 5209.39.00 5516.22.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 29-08-2562 14:42:39
94 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 Import Duty Rate 28-08-2562 17:12:07
95 Import / Export Exchange Rate (Sep.) 2019 Import / Export Exchange Rate (Start July 2019) > 26-08-2562 10:06:18
96 เพิ่มพิกัด 3925.90.00 ในรหัสสิทธิพิเศษ 333 Import Duty Rate 22-08-2562 16:41:10
97 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 209 จำนวน 8 รายการ Import Duty Rate 13-08-2562 15:46:35
98 เพิ่มพิกัดในรหัสสิทธิพิเศษ 210 (01012017-12112017) Import Duty Rate 08-08-2562 15:27:00
99 Unit Code Unit Code 05-08-2562 11:32:46
100 เพิ่มพิกัด 8543.90.90 ในรหัสสิทธิพิเศษ 311 Import Duty Rate 26-07-2562 11:25:56
ผลลัพท์ทั้งหมด 958 จำนวน 10 หน้า

ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร