อธิบดี ร่วมลงนาม AEO-MRA

วันนี้ (5 เมษายน 2565) เวลา 11.00 น. นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร และ Mr. SAKATA Wataru, Director-General of the Customs and Tariff Bureau ของญี่ปุ่น ได้ร่วมลงนามความตกลงยอมรับร่วมกัน (Mutual Recognition Arrangement: MRA) ในรูปแบบเสมือนจริงภายใต้ชื่อ “AEO-MRA Virtual Signing Ceremony between The Customs Department of the Kingdom of Thailand and The Customs Administration of Japan” ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (ระบบ Webex) โดยมีที่ปรึกษาฯ  รองอธิบดี และเจ้าหน้าที่กรมศุลกากร รวมทั้ง Mr. Norikazu Kuramoto ตำแหน่ง Head of The Regional Office for Capacity Building (ROCB A/P) และ Mr. Rei MURAKAWA ตำแหน่ง Second Secretary and Vice Consul ร่วมเป็นสักขีพยาน ผลจากการลงนามในครั้งนี้จะทำให้ผู้ส่งของออกระดับมาตรฐานเออีโอของประเทศไทยได้รับการอำนวยความสะดวกในการปฏิบัติพิธีการศุลกากร เมื่อส่งของออกไปยังประเทศญี่ปุ่นภายใต้ MRA ดังกล่าว นอกจากนี้ กรมศุลกากรยังได้ลงนาม MRA หน่วยงานศุลกากรของประเทศต่าง ๆ ได้แก่ เขตบริหารพิเศษฮ่องกง เกาหลีใต้ สิงคโปร์ และออสเตรเลีย แล้ว


ณ ห้องอนุมานราชธน ชั้น 2 อาคาร 1 กรมศุลกากร 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 5 เมษายน 2565 15:04:22
จำนวนผู้เข้าชม : 3,707
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สลข. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร