การแถลงข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563

วันนี้ (วันอังคารที่ 17 พฤศจิกายน  2563) เวลา 10.30 น. ณ ศูนย์แถลงข่าว ชั้น 2 อาคาร 1  กรมศุลกากร นายชัยยุทธ คำคุณ ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบควบคุมทางศุลกากร ในฐานะโฆษกกรมศุลกากร กล่าวว่า นายพชร อนันตศิลป์ อธิบดีกรมศุลกากร มีนโยบายให้มีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อสร้างการรับรู้ ความเข้าใจแก่ประชาชนและผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในเชิงนโยบาย โครงการ และประเด็นต่าง ๆ โดยคณะโฆษกกรมศุลกากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะร่วมดำเนินการแถลงข่าวเป็นประจำทุกเดือนและสำหรับประเด็นที่น่าสนใจในการแถลงข่าวประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 ได้แก่ (1) ผลการตรวจพบการกระทำความผิดประจำเดือนตุลาคม 2563 (2) กรมศุลกากรเร่งดำเนินการขยายระยะเวลามาตรการยกเว้นอากรขาเข้าสินค้าที่มีความจำเป็นเนื่องจากสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (3) กรมศุลกากรเปิดให้ยื่นแบบคำขอต่ออายุล่วงหน้า สำหรับตัวแทนออกของและผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อความสะดวกรวดเร็วในการรับบริการ


 

วันที่ปรับปรุงล่าสุด : 24 พฤศจิกายน 2563 15:28:12
จำนวนผู้เข้าชม : 1,972
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์
ฝ่ายประชาสัมพันธ์ สสก. สบก. กรมศุลกากร เลขที่ 1 ถ.สุนทรโกษา คลองเตย กทม. 10110
หมายเลขโทรศัพท์ : 0-2667-7600
อีเมล์ : prcustoms@gmail.com

ipv6 ready acheker
ข้อมูลบนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ประกาศเงื่อนไขการใช้ข้อมูล และลิขสิทธิ์ของกรมศุลกากร การใช้งานข้อมูลใด ๆ บนเว็บไซต์ ให้ใช้ได้ตามที่เว็บไซต์จัดรูปแบบไว้ให้เท่านั้น
ลิขสิทธิ์ 2015 กรมศุลกากร สงวนไว้ซึ่งสิทธิทั้งหมด @ออกแบบและพัฒนาโดยส่วนนวัตกรรมและวิเคราะห์ระบบ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมศุลกากร